Kalite Politikamız

  • Hemşehrilerimizin milli, manevi değerlerine ve inançlarına saygı duyan yönetim anlayışıyla, kentin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine mahalli ve müşterek ihtiyaçları belirlemek ve çağdaş belediyecilik anlayışıyla kaliteli hizmet sunmak,
  • Sosyal sorumluluk bilinciyle, şeffaf, adil, hesap verebilir, çevreci bir yönetim anlayışını benimsemek ve benimsetmek,
  • Paydaşlarla etkili iletişim kurmak, talep ve önerilerine değer vermek, paydaşların memnuniyetini esas alan bir yönetim anlayışı sergilemek ve bunları kurum kültürü haline getirmek,
  • Kaynakları etkin ve verimli kullanmak, teknolojiden azami derecede faydalanmak, kişilerle değil sistemlerle yönetilen belediye olmak,
  • Dezavantajlı grupları önemsemek ve onlara yönelik hizmet üretmek,
  • İmamoğlu’da yaşam kalitesini yükselterek, sürekli iyileştirmeyle ilkeli ve kaliteli belediye hizmeti sunmak;

KALİTE POLİTİKAMIZ olarak benimsenmiştir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

İmamoğlu Belediyesi olarak; çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek üçüncü şahısların can güvenliğini sağlamak için;

 

İş sağlığı ve güvenliği farkındalığı oluşturmak ve geliştirmek, yasal gereklilikleri ve uluslararası standart yükümlülüklerini yerine getirmek, sağlıklı çalışma koşulları sağlamak, tehlikeleri ortadan kaldırmak, İSG risklerini azaltmak, faaliyet gösterdiğimiz her alanda işten kaynaklanan yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemek, sistemi sürekli iyileştirmek İSG politikamız olarak belirlenmiştir.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

    Tüm canlıların ortak varlığı olan çevremizin korunabilmesi için; kentimizdeki tüm hizmet faaliyetlerimizde oluşabilecek çevre etkilerini en aza indirmek, çevre uygulama standartlarımızı ulusal ve uluslararası yasalara uygun olarak sürekli geliştirmek, teknolojik uygulamalar ile doğal kaynaklarımızın  sürdürülebilir kullanımını sağlayarak ekolojik dengeyi korumak, çevreci ve kaliteye önem veren bir yönetim anlayışıyla sağlıklı ve konforlu kentsel sürdürülebilirliği oluşturmak ve çevresel farkındalık bilinciyle gelecek nesillere yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.