• HABERLER
  • İmar Uygulaması İlanı Hk.

İmar Uygulaması İlanı Hk.

İmar Uygulaması İlanı Hk.

        Adana İli, İmamoğlu ilçesi, İmamoğlu mahallesi 16 ada 4,5,7,8 nolu parseller, 17 ada 5 nolu parsel, 18 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 nolu parseller, 19 ada 1,2,4,5,18 nolu parseller, 2182 ada 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 nolu parselleri kapsayan alanda 1/1000 ölçekli imar planına uygun olarak,  3194 sayılı imar kanunun 18. Ve 19. Maddeleri ile 22 Şubat 2020 tarih ve 31047 sayılı yönetmeliğin 17/1/d maddesine göre hazırlanan arazi ve arsa düzenlemesi dosyasında, parsellerin tamamı asgari parsel büyüklüğünü sağlamış olup , düzenlenen tutanak ve parselasyon krokisi  Belediye Başkanınca onaylanarak uygun görüş alınmıştır. İmar Uygulaması işinin 1(bir) ay süreyle tespit edilen ilan yerinde askıya çıkarılarak ilan edilmesi ve belediyenin internet sayfasında yayınlanması, bu süre içinde varsa itirazların alınması gerekmektedir.
        Belediye ilan panosunda 22.09.2023 tarihinden itibaren 1 ay süre ile ilan panosuna asılıp ilan edilerek, ilan tutanağının müdürlüğümüze gönderilmesini arz ederim.