• HABERLER
  • 1/1000 Ölçekli Genel Uygulama İmar Planı İlan duyurusu

1/1000 Ölçekli Genel Uygulama İmar Planı İlan duyurusu

1/1000 Ölçekli Genel Uygulama İmar Planı İlan duyurusu

İlçemiz Belediye Meclisinin 08.03.2019 Tarih ve 2019/10 Saılı kararı ve Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2019 Tarih ve 143 Sayılı Kararı onaylanarak askıya çıkarılan İmamoğlu ilçesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına Askı süresi içerisinde yapılan itiraz başvurularına ilişkin alınan karar ile ilgili olarak;

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2020 Tarih ve 46 Sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (İtirazlarla ilgili) değişikliğinin söz konusu kararla beraber, 3194 Sayılı İmar Kanunun 8. Maddesinin (b) bendine göre ve Çevre Şehircilik Bakanlığının 04.03.2014 Tarih ve 3362 sayılı yazısı gereğince yürürlüğe konulması, meclis kararı alınarak 1(bir) ay süreyle tespit edilen ilan yerine askıya çıkarılması, bu süre içinde varsa itirazların alınması gerekmektedir.