• Kurumsal
  • 1/1000 Ölçekli İmar Planı

1/1000 Ölçekli İmar Planı

İmamoğlu İlçe Merkezini kapsayan 1/1000 Ölçekli Genel Uygulama İmar Plan teklifi

İmamoğlu Belediye Meclisinin 08.03.2019 Tarih ve 10 Sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan 1/1000 Ölçekli Genel Uygulama İmar Planın 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden 11.03.2020-11.04.2020 tarihleri arasında (bir) ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkartılmış olup,ilan panosunda askıda kalacaktır. İlgililere ilanen duyurulur.