• Kurumsal
  • 1/1000 Ölçekli Genel Uygulama İmar Planı İlan duyurusu

1/1000 Ölçekli Genel Uygulama İmar Planı İlan duyurusu

İmamoğlu İlçe Merkezini kapsayan 1/1000 Ölçekli Genel Uygulama İmar Plan teklifi İmamoğlu Belediye Meclisinin 08.03.2019 Tarih ve 10 Sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan 1/1000 Ölçekli Genel Uygulama İmar Planın 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden 07.05.2020-05.06.2020 tarihleri arasında 28 gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkartılmış olup, ilan panosunda askıda kalacaktır. İlgililere ilanen duyurulur.