T.C. İMAMOĞLU BELEDİYESİ 2018 YILI AĞUSTOS AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

5 Ağustos 2018 15:26

                                                                

 

T.C.

İMAMOĞLU BELEDİYESİ

2018 YILI AĞUSTOS AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

01/08/2018 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILAN

MECLİS ÜYELERİ   

Meclis Başkanı: Adnan BOLAT

Üyeler: Abidin ALTUNBAŞ-Yusuf ÜNAL-Ali ŞİMŞEK-Bülent ÖZER-Mahmut BALLIK-M.Aydın KANGUR-İsmail SAĞLAM-Adnan BOLAT-Hasan BULUT-Ferruh TATARLI-H.Ali ÇETİN-İlyas DEMİRALP ve Süleyman SERT’in toplantıya katıldığı.

 

01/08/2018 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILMAYAN

MECLİS ÜYELERİ   

Osman BOLAT ve Recep İZCİ ’nin katılmadığı,

 

03/08/2018 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILAN

MECLİS ÜYELERİ   

Meclis Başkanı: Adnan BOLAT

Üyeler: Abidin ALTUNBAŞ-Yusuf ÜNAL-Ali ŞİMŞEK-Mahmut BALLIK-M.Aydın KANGUR-İsmail SAĞLAM-Hasan BULUT-Ferruh TATARLI-H.Ali ÇETİN-İlyas DEMİRALP ve Süleyman SERT’in toplantıya katıldığı.

 

03/08/2018 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILMAYAN

MECLİS ÜYELERİ   

Bülent ÖZER ve Osman BOLAT’ın katılmadığı,

 

Belediye Meclisinin Mayıs Ayı toplantısının;

8.Olağan Toplantısının 14.Birleşiminin 1.Oturumu 01/08/2018 Çarşamba Saat:14.00’de

8.Olağan Toplantısının 15.Birleşiminin 1.Oturumu 03/08/2018 Cuma Saat:11.00’de

alınan Meclis Karar Özeti:

 

Karar No: 2018/22

Saygeçit Mahallesinde bulunan parka Şehit Mehmet ATICI isminin verilmesi ile ilgili toplantıya katılan tüm meclis üyelerinin işaretle yapılan oylamalar neticesinde, Saygeçit Mahallesinde bulunan parka Şehit Mehmet ATICI isminin verilmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Karar No: 2018/23

Fen İşleri Müdürlüğünün 26/07/2018 Tarih ve 143 sayılı Mezbahane yapımı ile ilgili, Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müd.) 11/06/2018 tarih ve 18675 sayılı yazısı ile İlçemiz Saygeçit Mahallesinde mülkiyeti hazineye ait 2720 parsel nolu 26.997,58 m2 yüzölçümlü taşınmazın İmamoğlu Belediyesi adına ‘’Hayvan Satış Yeri ve Mezbahane Tesis Yeri olarak kullanılmak üzere olan taşınmazın ön tahsisinin tahsis amacının ‘’ Hayvan Satış Yeri ve Mezbahane Tesis Yeri’’ olarak tahsis edilmiştir. Tahsisi uygun görülen Saygeçit Mahallesi 2720 parsel 18/07/2018 tarihinde yerin belediyeye teslimi yapılmıştır. Bu nedenle 5594 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu ve Mahalli İdare Birlikleri Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki kanununun 1. Maddesinin Ek Madde 2 ye göre Mezbahanenin Büyükşehir Belediyesine devredilmesi gereğince, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından İmamoğlu Mezbahane inşaatının yapılması için Adana Büyükşehir Belediyesine yetki verilmesi ile ilgili, toplantıya katılan tüm meclis üyelerinin işaretle yapılan oylamalar neticesinde, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından İmamoğlu Mezbahane inşaatının yapılması için Adana Büyükşehir Belediyesine yetki verilmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Karar No: 2018/24

İmamoğlu Belediyesine ait hisseli 105 m2’lik 551 nolu parselin satışı ile ilgili, Meclis Başkanı Adnan BOLAT İmar-Plan ve Bütçe Komisyon Raporun oylanmasını teklif etti. Başka teklif olmadığından oylamaya geçildi. İşaretle yapılan oylamaları neticesinde, İmamoğlu Belediyesine ait hisseli 105 m2’lik 551 nolu parselin satışının yapılmasının Reddine oy birliği ile karar verildi.

 

Karar No: 2018/25

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/07/2018 tarih ve 511 sayılı Resmi Kurum Alanı olan yerin İbadet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili, Meclis Başkanı Adnan BOLAT İmar-Plan ve Bütçe Komisyon Raporu doğrultusunda teklif etti. Başka teklif olmadığından oylamaya geçildi. İşaretle yapılan oylamaları neticesinde, Resmi Kurum Alanı olan yerin İbadet Alanı olarak düzenlenmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

  Karar No: 2018/26

Adana Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 31/07/2018 Tarih ve 77090304-752.99 sayılı, İmamoğlu İlçesi Hürriyet Mahallesi 5679, 5680, 5685, 5686 parsel nolu mülkiyeti hazineye ait Sağlık Bakanlığına tahsisli taşınmazlar için hazırlanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili, Meclis Başkanı Adnan BOLAT İmar-Plan ve Bütçe Komisyon Rapor doğrultusunda oylanmasını teklif etti. Başka teklif olmadığından oylamaya geçildi. İşaretle yapılan oylamaları neticesinde, İmamoğlu İlçesi Hürriyet Mahallesi 5679, 5680, 5685, 5686 parsel nolu mülkiyeti hazineye ait Sağlık Bakanlığına tahsisli taşınmazlar için hazırlanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

   Adnan BOLAT                                  Ferruh TATARLI                             Mahmut BALLIK                                     

   Meclis Başkanı                                       Meclis Kâtibi                                       Meclis Kâtibi

 

 

    

HaberlerİÇERİK ARAMA