03/05/2017 Meclis Gündemi

3 Mayıs 2017 10:18

 T.C.

İMAMOĞLU BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı: 72394418-61628900/                                                                                                                                                                                                             28/04/2016                                                                                                                     

Konu: Meclis Toplantısı

…………………………………..

 …………………………………..

İMAMOĞLU

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisi Aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 03/05/2017 Çarşamba günü saat 14:00‘de Belediye Meclis salonunda toplanacaktır. Yapılacak olan, toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

NOT: Ekseriyet sağlanamadığı takdirde 05/05/2016 Cuma günü aynı yerde toplanılacaktır.

G Ü N D E M =

     1-Belediyemize ait 2016 Yılı kesin hesabın görüşülmesi.

 2-Belediye Başkanlığının 27/04/2017 tarih ve 72394418-61628900/ 205 sayılı, İmamoğlu İlçesi, Ağzıkaraca Mahallesi 823 Parsel sayılı taşınmazda Güneş Enerjisi oluşturulması ile ilgili teklif yazısı.

    

 

                                                                                              

                                                                                                     

Ferruh TATARLI

Belediye Başkan V.

HaberlerİÇERİK ARAMA