28/08/2015 Meclis Toplantısı

1 Eylül 2015 12:11

                                                                   T.C.

                                İMAMOĞLU  BELEDİYESİ

                                                         Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı  :72394418-61628900/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  28/08/2015

Konu: Meclis Toplantısı.

.                                                       ………………………………….

.                                                       ………………………………….

.                                                                   İMAMOĞLU

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisi Aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02/09/2015 Çarşamba günü saat 14:00‘de Belediye Meclis salonunda toplanacaktır. Yapılacak olan, toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

NOT: Ekseriyet sağlanamadığı takdirde 04/09/2015 Cuma günü aynı yerde toplanılacaktır.

 

 

G Ü N D E M =

 

  • Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.08.2015 tarih ve 2/412 sayılı yazıyla, İller Bankasından 3,000,000,00 TL (Üç Milyon Türk Lirası) Kredi Kullanılması ile ilgili Belediye Başkanı Gazi ADAMHASAN’a yetki verilmesinin görüşülmesi,

 

2-  İlçe Jandarma Komutanlığının 27/08/2015 tarih ve ASYŞ:0410-2628-15/id.Ks

Sayılı yardım talep yazısının görüşülmesi.

 

 

 

 

.

                                                                                                                                Yusuf ÜNAL

.                                                                                                                         Belediye Başkan V.

 

 

 

 

 

 

 

HaberlerİÇERİK ARAMA