31/07/2015 Meclis Toplantısı

1 Temmuz 2015 12:04

                                                                    T.C.

                                İMAMOĞLU  BELEDİYESİ

                                                         Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı  :72394418-61628900/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     31/07/2015                                                                                                                     

Konu: Meclis Toplantısı

.                                                       ………………………………….

.                                                       ………………………………….

.                                                                   İMAMOĞLU

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisi Aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 05/08/2015 Çarşamba günü saat 14:00‘de Belediye Meclis salonunda toplanacaktır. Yapılacak olan, toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

NOT: Ekseriyet sağlanamadığı takdirde 07/08/2015 Cuma günü aynı yerde toplanılacaktır.

 

G Ü N D E M =

                 1- Halihazır Harita Harç Bedelinin Tespitinin görüşülmesi.

 

 

 

 

.

                                                                                                                     Adnan BOLAT

                                                                                                                  Belediye Başkan V.

 

 

 

HaberlerİÇERİK ARAMA