02/12/2015 meclis gündemi

30 Kasım 2015 15:29

                                          T.C.

                                İMAMOĞLU  BELEDİYESİ

                                                         Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı  :72394418-61628900/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              27/11/2015                                                                                                                     

Konu: Meclis Toplantısı

.                                                       ………………………………….

.                                                       ………………………………….

.                                                                   İMAMOĞLU

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisi Aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02/12/2015 Çarşamba günü saat 14:00‘de Belediye Meclis salonunda  toplanılacaktır. Yapılacak olan, toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 Not: Ekseriyet sağlanamadığı taktirde 04 /12 /2015  cuma  günü aynı yerde  toplanılacaktır.

 

G Ü N D E M =

01-   6360 sayılı kanun  Gereğince, Sevinçli Köy Tüzel Kişiliklerine Tahsisi  yapılan  özel ağaçlandırma sahalarının , her     türlü  faydalanma ve sorumluluk hakları  belediyeye devredildiğinden yasal  işlemlerin bir an evvel yapılabilmesi             için       Belediye Meslisince  Yetki Verilmesinin görüşülmesi.

02- Belediyemizin Mali  Hizmetler Müdürlüğünün  27/11/2015  tarih  ve 72394418-31709943/595 sayılı yazısı ile         5393 sayılı belediye kanununun 15. Maddesine göre, Kamu  Yararına  ait Belediyemiz Hesaplarına  haciz                                 konulmamaması ile ilgili Meclis kararının alımmasının  görüşülmesi.

 

 

 

 

 

 

 

.                                                                                                                      Gazi ADAMHASAN

.                                                                                                                        Belediye Başkan 

 

 

HaberlerİÇERİK ARAMA