01/04/2015 meclis gündemi

27 Mart 2015 10:55

                                                                        T.C.

                                İMAMOĞLU  BELEDİYESİ

                                                         Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı  :72394418-61628900/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            27/03/2015                                                                                                                     

Konu: Olağanüstü Meclis Toplantısı

.                                                       ………………………………….

.                                                       ………………………………….

.                                                                   İMAMOĞLU

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisi Aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01/04/2015 Çarşamba günü saat 14:00‘de Belediye Meclis salonunda toplanacaktır. Yapılacak olan, toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

NOT: Ekseriyet sağlanamadığı takdirde 03/04/2015 Cuma günü aynı yerde toplanılacaktır.

 

G Ü N D E M =

 1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi uyarınca 2 Adet Encümen Üyeliği seçiminin yapılması

2- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre, İmar Komisyon üyeliği için üyeler arasından kaç kişiden oluşacağının ve süresinin 1 yılı geçmemesinin belirlenmesinin görüşülmesi.

3- İmar Komisyon Üyeliği Seçiminin Yapılması

4- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği için üyeler arasından kaç kişiden oluşacağının ve süresinin 1 yılı geçmemesinin belirlenmesinin görüşülmesi.

5- Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliğinin Seçiminin Yapılması

6-2014 Yılı Faaliyet Raporunun Belediye Meclisince Görüşülmesi

7-Denetim Komisyonu Raporunun Belediye Meclisine Sunulması

8-İmamoğlu Saygeçit Mahallesi köy kahvesi bitişiğindeki 59.A ve 59.B Bağımsız Bölümlerin Muhtarlık Binası olarak, Tahsisinin Görüşülmesi

9-Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 13/03/2015 tarih ve 72394418-31709943/145 sayılı belediyemize ait, İmamoğlu İş Bankası Şubesinde bulunan kamu yararına ait, hesap numaralarımıza haciz konulmaması ile ilgili yazısının görüşülmesi

 

 

 

 

 

.                                                                                                                        Gazi ADAMHASAN

.                                                                                                                         Belediye Başkan 

 

 

HaberlerİÇERİK ARAMA