01/06/2016 meclis gündemi

27 Mayıs 2016 11:53

                                                                   T.C.

                                İMAMOĞLU  BELEDİYESİ

                                                         Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı  :72394418-61628900/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  27/05/2016

Konu: Meclis Toplantısı.

.                                                       ………………………………….

.                                                       ………………………………….

.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisi Aşağıdaki yazılı gündem maddesini görüşmek üzere 01/06/2016 Çarşamba günü saat 14:00‘de Belediye Meclis salonunda toplanacaktır. Yapılacak olan, toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

NOT: Ekseriyet sağlanamadığı takdirde 03/06/2016 Cuma günü aynı yerde toplanılacaktır.

 

 

G Ü N D E M =

 

1-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12/05/2016 tarih ve 613 sayılı, İmar Planına esas olmak üzere 1/1000 ölçekli halihazır haritaların yapılması ile ilgili yazısının görüşülmesi.

 

 

 

                                                                                              

                                                                                                       M.Aydın KANGUR

                                                                                                      Belediye Başkanı V.

 

HaberlerİÇERİK ARAMA