11/04/2016 olağanüstü Meclis Toplantısı

7 Nisan 2016 13:48

                  T.C.

                                İMAMOĞLU  BELEDİYESİ

                                                         Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı  :72394418-61628900/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  07/04/2016

Konu: 1. Olağanüstü  Meclis Toplantısı.

.                                                       ………………………………….

.                                                       ………………………………….

.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisi Aşağıdaki yazılı gündem maddesini görüşmek üzere 11/04/2016 Pazaertesi  günü saat 11:00‘de Belediye Meclis salonunda toplanacaktır. Yapılacak olan, toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

 

 

 

G Ü N D E M =

 

01- 06/04/2016  tarihinde  olağan olarak   olarak  toplanılan  Meclis Toplantısında 5393 sayılı Belediye  Kanunun  19. Maddesi uyarınca 2 adet asil ve  2 adet  yedek Meclis  Katipliği  seçiminin  gizli  oy  ile yapılması gerekirken sevhen açık  oylama  suretiyle  yapıldığından Meclis  Katipliği seçiminin yeniden  yapılması.

 

    

                                                                                              

                                                                                                          Gazi ADAMHASAN

                                                                                                            Belediye Başkanı

 

HaberlerİÇERİK ARAMA