31/01/2018 Meclis Gündemi

29 Aralık 2017 11:33

 T.C.

İMAMOĞLU BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı  :72394418-61628900/                                                                                     28/12/2017                                                                                                                     

Konu: Meclis Toplantısı

 …………………………………..

 …………………………………..

 İMAMOĞLU

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisi Aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 03/01/2018 Çarşamba günü saat 14:00‘de Belediye Meclis salonunda toplanacaktır. Yapılacak olan, toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

NOT: Ekseriyet sağlanamadığı takdirde 05/01/2018 Cuma günü aynı yerde toplanılacaktır.

 

G Ü N D E M =

01-Denetim Komisyonunun Oluşumu ve Denetim Komisyon Üyeliği Seçimi.

02-Belediye Meclisinin tatil ayının belirlenmesi

03-Meclis Başkanı ve üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek olan huzur hakkı ücretinin belirlenmesi

 

                                                                                                

                                                                                                               Gazi ADAMHASAN

                                                                                                                  Belediye Başkanı

HaberlerİÇERİK ARAMA