04/02/2015 meclis gündemi

29 Ocak 2015 15:03

                                                                      T.C.

                                İMAMOĞLU  BELEDİYESİ

                                                         Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı  :72394418-61628900/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          29/01/2015                                                                                                                                                                                                                                     

Konu: Meclis Toplantısı

.                                                       ………………………………….

.                                                       ………………………………….

.                                                                   İMAMOĞLU

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisi Aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 04/02/2015 Çarşamba günü saat 14:00‘de Belediye Meclis salonunda toplanacaktır. Yapılacak olan, toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

NOT: Ekseriyet sağlanamadığı takdirde 06/02/2015 Cuma günü aynı yerde toplanılacaktır.

 

G Ü N D E M =

         1- 08/01/2015 tarihli meclis toplantısında , 6360 sayılı kanun kapsamında belediyemiz sınırları içerisinde ve belediyemize mahalle olarak dâhil olunan mahallelerdeki sokak isimlerinin adres ve numaralama ile ilgili müşterek komisyonlara havale edilen ve komisyonlarca düzenlenen raporun görüşülmesi.

 

         2- 08/01/2015 tarihli meclis toplantısında ,Merkez ilçemize bağlı mahallelerimizde bulunan  mevcut sokak ve park yerlerine yeni isimlerin verilmesi ile ilgili müşterek komisyonlarına havale edilen ve komisyonlarca düzenlenen raporun görüşülmesi.

.

         3-Uluslararası Aile Cüzdanı ücretinin belirlenmesi,

 

 

 

 

.                                                                                                                        Gazi ADAMHASAN

.                                                                                                                         Belediye Başkan 

 

 

 

                                                                 T.C.

                                                     İMAMOĞLU BELEDİYESİ                                                                                                         

                                 2015 YILI ŞUBAT AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

04/02/2015 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILAN

MECLİS ÜYELERİ   

Meclis Başkanı: Gazi ADAMHASAN

Üyeler: Mahmut BALLIK-Osman BOLAT-Hasan BULUT-Ferruh TATARLI-Adnan BOLAT-Abidin ALTUNBAŞ- Hasan Ali ÇETİN-M.Aydın KANGUR-Yusuf ÜNAL-İlyas DEMİRALP-

Ali ŞİMŞEK-Recep İZCİ-Süleyman SERT

 

04/02/2015 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILMAYAN

MECLİS ÜYELERİ   

Üyeler: İsmail SAĞLAM – Bülent ÖZER

 

Belediye Meclisinin Şubat Ayı toplantısının 1.Birleşiminin 1.Oturumunda 04/02/2015 Çarşamba Saat:14.00’de alınan Meclis Karar Özetleri:

 

 

Karar No: 2015/ 9

 

6360 Sayılı  Kanun kapsamında belediyemiz sınırları içerisinde ve belediyemize mahalle olarak dâhil olunan mahallelerdeki sokak isimlerinin adres ve numaralamaya ilişkin yönetmeliğin 14.maddesine uygun hale getirilmesi ile ilgili ekte sunulan listelerde belirtilen, Merkezimize bağlanan 19 köyün mahalleye dönüştürülmesi ile ilgili sokak isimleri ve numaralama işlemlerinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Karar No: 2015/ 10

 

Merkez ilçemize bağlı mahallelerimizde bulunan ve ekte sunulan mevcut sokaklar ve park yerlerine yeni isimlerin verilmesi ile ilgili, Müşterek Komisyonlar raporu doğrultusunda sokaklar ve park yerlerine yeni isimlerin verilmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Karar No: 2015/ 11

 

Uluslararası Aile Cüzdanı Ücretinin belirlenmesi ile ilgili Yapılan görüşmeler neticesinde Meclis üyelerinden M.Aydın KANGUR Aile Cüzdan ücretinin 80.00 TL olmasının teklifi işaretle yapılan oylamalar neticesinde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

.

 

 

Gazi ADAMHASAN                                 M.Aydın KANGUR                               Osman BOLAT                          

   Meclis Başkanı                                       Meclis Kâtibi                                    Meclis Kâtibi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HaberlerİÇERİK ARAMA