2019 YILI ŞUBAT AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

6 Şubat 2019 16:28

 

T.C

İMAMOĞLU BELEDİYESİ

2019 YILI ŞUBAT AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

06/02/2019 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILAN MECLİS ÜYELERİ   

Meclis Başkanı: Gazi ADAMHASAN

Üyeler: Mahmut BALLIK-M.Aydın KANGUR-Ahmet ÇABUK-İlyas DEMİRALP-Adnan BOLAT-Abidin ALTUNBAŞ-Hasan Ali ÇETİN-İsmail SAĞLAM-Osman BOLAT-Ali ŞİMŞEK-Yusuf ÜNAL-Recep İZCİ ve Süleyman SERT’in toplantıya katıldığı.

06/02/2019 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİ   

Üyeler: Hasan BULUT ve Bülent ÖZER’in toplantıya katılmadığı.

08/02/2019 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILAN MECLİS ÜYELERİ   

Meclis Başkanı: Gazi ADAMHASAN

Üyeler: Mahmut BALLIK-M.Aydın KANGUR-Ahmet ÇABUK-Adnan BOLAT-Abidin ALTUNBAŞ-Hasan Ali ÇETİN-Hasan BULUT-İsmail SAĞLAM-Bülent ÖZER-Osman BOLAT-Ali ŞİMŞEK-Yusuf ÜNAL ve Süleyman SERT’in toplantıya katıldığı.

08/02/2019 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİ   

Üyeler: İlyas DEMİRALP ve Recep İZCİ’nin katılmadığı.

Belediye Meclisinin Ocak Ayı Toplantısı 1.oturumu 06/02/2019 Çarşamba Saat: 11:00’de

                                                                      2.oturumu 08/02/2019 Cuma Saat: 11:00’de alınan

Meclis Karar Özetleri:

Karar No: 2019/ 05

İlçemiz Yazıtepe Mahallesinde bulunan parka, Şehit Hüseyin GÖDEN Parkı isminin verilmesi ile

ilgili toplantıya katılan tüm meclis üyelerinin işaretle yapılan oylamalar neticesinde, Yazıtepe Mahallesinde bulunan parka, Şehit Hüseyin GÖDEN Parkı isminin verilmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No: 2019/ 06

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31.10.2005 tarih ve B.05.0.MAH.0.71.00.01 / 11493 sayılı yazısına istinaden, Belediye Başkanlığımızın ihtiyacı olan tam zamanlı sözleşmeli Ekonomist unvanlı personelin ücretinin belirlenmesi ile ilgili meclisçe yapılan görüşmeler neticesinde, 2019 yılı için, 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalıştırılacak olan Ekonomist ünvanlı personelimizin ücretinin, Ücret Tavanından verilmesi ve Ekonomist ile sözleşme yapmak üzere Meclis 1.Başkan Vekili Ahmet ÇABUK’un yetkili kılınmasına toplantıya katılan tüm meclis üyelerinin işaretle yapılan oylamalar sonucunda kabulüne oy birliği ile karar verildi

Karar No: 2019/07

5393 sayılı belediye kanunun 49. maddesine istinaden Belediyemiz Hukuk işleri ile ilgili, Kısmi zamanlı sözleşmeli çalıştırılacak olan avukatla ilgili Meclis Başkanı meclisi bilgilendirdi. Avukatın ücretinin belirlenmesi ile ilgili meclisçe yapılan görüşmeler neticesinde,  2019 yılı için 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere Belediyemiz Hukuk işleri ile ilgili Kısmi zamanlı sözleşmeli çalıştırılacak olan Avukata ücretinin,  Ücret Tavanından verilmesi ve Avukat ile sözleşme yapmak üzere Meclis Başkanı Gazi ADAMHASAN’ın yetkili kılınmasına toplantıya katılan tüm meclis üyelerinin işaretle yapılan oylamalar sonucunda kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No: 2019/ 08

Belediyemiz  Zabıta personellerine maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi ile ilgili, her yıl devlet bütçe kanunu ile görevlerinin niteliği gereğince, Zabıta personellerine 487,00 TL (Dört Yüz Seksen Yedi Türk Lirası) olarak ödenmesine 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere, görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince, bir yılda toplam 30 günü geçmeyen hastalık izni süresince ve yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında ödenmeye devam olunacağını Müşterek Komisyonlardan geldiği şekilde, Zabıta Personellerine 2018 yılında verilen 487,00 TL (Dört Yüz Seksen Yedi Türk Lirası) aylık maktu fazla çalışma ücretinin, 2019 yılı için de 487,00 TL (Dört Yüz Seksen Yedi Türk Lirası) olmasına, Meclis üyelerinin işaretle yapılan oylamalar neticesinde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Gazi ADAMHASAN                       Ahmet ÇABUK                        Mahmut BALLIK

   Meclis Başkanı                                Meclis Kâtibi                               Meclis Kâtibi

 

 

HaberlerİÇERİK ARAMA