2019 YILI OCAK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2 Ocak 2019 16:23

 

T.C

İMAMOĞLU BELEDİYESİ

2019 YILI OCAK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

02/01/2019 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILAN MECLİS ÜYELERİ   

Meclis Başkanı: Gazi ADAMHASAN

Üyeler: Mahmut BALLIK-M.Aydın KANGUR-Ahmet ÇABUK-İlyas DEMİRALP-Adnan BOLAT-Abidin ALTUNBAŞ-Hasan Ali ÇETİN-Hasan BULUT-İsmail SAĞLAM-Bülent ÖZER-Osman BOLAT-Ali ŞİMŞEK-Süleyman SERT’in toplantıya katıldığı.

 

02/01/2019 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILAN MECLİS ÜYELERİ   

Üyeler: Yusuf ÜNAL ve Recep İZCİ’nin toplantıya katılmadığı.

 

 

Belediye Meclisinin Ocak Ayı Toplantısı 1.oturumu 02/01/2019 Çarşamba Saat:11.00’de

Meclis Karar Özeti:

 

 

 

Karar No: 2019/ 1

5393  Sayılı belediye kanunun 25. maddesi uyarınca oluşturulması gereken denetim komisyonu için üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur denilmekte olup, her siyasi parti gurubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur hükmü gereğince,  Denetim Komisyonunun kaç kişiden oluşması ile ilgili meclis başkanı denetim komisyonunun üç kişiden oluşturulmasını teklif etti. Başka teklif olmadığından oylamaya geçildi. İşaretle yapılan oylama neticesinde denetim komisyonunun üç kişiden oluşturulması oy birliği ile kabul edildi.

Meclis Başkanı Gazi ADAMHASAN denetim komisyonu üyelik adaylığı için, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına meclis üyelerinden, ‘’Osman BOLAT ve M.Aydın KANGUR’u teklif ediyorum’’ dedi. Diğer aday üyelik için ‘’Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan Süleyman SERT’i Parti Grubu adına üyelik için teklif ediyorum’’ dedi. Başka teklif olmadığında gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama ve açık tasnif neticesinde tüm adayların 14’er oyla;

Milliyetçi Hareket Partisi Grubundan Osman BOLAT 14 oy

Milliyetçi Hareket Partisi Grubundan M.Aydın KANGUR 14 oy

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan Süleyman SERT’e 14 oy çıktığı görüldü,

5393 Sayılı belediye kanunun 25. maddesi uyarınca denetim komisyonu üyeliklerine

Milliyetçi Hareket Partisi Grubundan Osman BOLAT ve M.Aydın KANGUR’ a 14’er oyla ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan Süleyman SERT‘in 14 oy çıktığı görüldü.

5393 Sayılı belediye kanunun 25. maddesi uyarınca denetim komisyonu üyeliklerine seçilmeleri gizli oylamalar neticesinde kabul edilmiştir. 

Karar No: 2019/ 2

Belediye Meclisinin tatil ayının belirlenmesi görüşmesine geçildi. Meclis üyesi Hasan Ali ÇETİN söz alarak, Meclisin tatil edilmemesi ile ilgili teklif etti. Başka teklif olmadığından oylamaya geçildi. İşaretle yapılan oylamalar neticesinde Meclisin tatil edilmemesine oy birliği ile kabulüne karar verildi. 

Karar No: 2019/ 3

Belediye Meclis Başkanı 2019 yılı için, Meclis Başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek olan huzur hakkının belirlenmesi ile ilgili ‘’5393 sayılı belediye kanununun 32. maddesi uyarınca meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 39. madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere, huzur hakkı ödenmesi hükmünce’’ ve 2019 yılı için yayınlanacak en yüksek tutarın verilmesini teklif etti ve başka teklif olmadığından oylamaya geçildi. Toplantıya katılan meclis üyelerinin işaretle yapılan oylamalar sonucunda, 2019 yılı için yayınlanacak en yüksek tutarın verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Karar No: 2019/ 4

Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/12/2018 tarih ve 72394418-99883035/ 737 Sayılı yazısına istinaden, Belediyemizin 2019 yılı imar tadilatı, imar durumu, ifraz ve tevhit harcı, bina inşaat ve yapı kullanma izin harçları ve diğer harçların belirlenmesi ile ilgili Meclis Başkanı Gazi ADAMHASAN, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabul edilmesini teklif etti. Başka teklif olmadığından oylamaya geçildi. İşaretle yapılan oylamalar neticesinde Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabul edilmesine oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 

  Gazi ADAMHASAN                        Ahmet ÇABUK                         Mahmut BALLIK

      Meclis Başkanı                                Meclis Kâtibi                                Meclis Kâtibi

 

HaberlerİÇERİK ARAMA