2018 YILI ŞUBAT AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

15 Mart 2018 10:28

T.C

İMAMOĞLU BELEDİYESİ

2018 YILI ŞUBAT AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

07/02/2018 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILAN

MECLİS ÜYELERİ   

Meclis Başkanı: Gazi ADAMHASAN

Üyeler: Abidin ALTUNBAŞ -M.Aydın KANGUR- Hasan Ali ÇETİN-Mahmut BALLIK-Ferruh TATARLI-Bülent ÖZER-Osman BOLAT-Ali ŞİMŞEK-İlyas DEMİRALP-Adnan BOLAT-Recep İZCİ-Hasan BULUT-İsmail SAĞLAM- ve Süleyman SERT’in toplantıya katıldığı.

 

07/02/2018 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILMAYAN

MECLİS ÜYELERİ   

Üyeler: Yusuf ÜNAL

 

09/02/2018 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILAN

MECLİS ÜYELERİ   

Meclis Başkanı: Gazi ADAMHASAN

Üyeler: Abidin ALTUNBAŞ-Ali ŞİMŞEK-Mahmut BALLIK-Osman BOLAT-Hasan BULUT-Ferruh TATARLI-Adnan BOLAT-İsmail SAĞLAM-Hasan Ali ÇETİN-M.Aydın KANGUR-İlyas DEMİRALP ve Süleyman SERT’in toplantıya katıldığı.

 

09/01/2017 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILMAYAN

MECLİS ÜYELERİ   

Üyeler: Bülent ÖZER-Yusuf ÜNAL ve Recep İZCİ’nin katılmadığı.

 

Belediye Meclisinin Ocak Ayı Toplantısı 1.oturumu 07/02/2018 Çarşamba Saat: 14:00’de

                                                                      2.oturumu 09/02/2018 Cuma Saat: 14:00’de alınan

Meclis Karar Özetleri:

Karar No: 2018/ 07

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31.10.2005 tarih ve B.05.0.MAH.0.71.00.01 / 11493 sayılı yazısına istinaden, Belediye Başkanlığımızın ihtiyacı olan tam zamanlı sözleşmeli Ekonomist unvanlı personelin ücretinin belirlenmesi ile ilgili meclisçe yapılan görüşmeler neticesinde, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalıştırılacak olan Ekonomist ünvanlı personelimizin, 2018 yılı için Ücret Tavanından verilmesi ve Ekonomist ile sözleşme yapmak üzere Meclis 1.Başkan Vekili Ferruh TATARLI’nın yetkili kılınmasına toplantıya katılan tüm meclis üyelerinin işaretle yapılan oylamalar sonucunda kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Karar No: 2018/08

5393 sayılı belediye kanunun 49. maddesine istinaden Belediyemiz Hukuk işleri ile ilgili Kısmi zamanlı sözleşmeli çalıştırılacak olan avukatla ilgili Meclis Başkanı meclisi bilgilendirdi. 2018 yılı Avukatın ücretinin belirlenmesi ile ilgili meclisçe yapılan görüşmeler neticesinde, Belediyemiz Hukuk işleri ile ilgili Kısmi zamanlı sözleşmeli çalıştırılacak olan Avukata 2018 yılı için Ücret Tavanından verilmesi ve Avukat ile sözleşme yapmak üzere Meclis Başkanı Gazi ADAMHASAN’ın yetkili kılınmasına toplantıya katılan tüm meclis üyelerinin işaretle yapılan oylamalar sonucunda kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Karar No: 2018/ 09

Belediyemiz Zabıta personellerine maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi ile ilgili Meclis Başkanı, Müşterek Komisyonlardan gelen raporu Yazı İşleri Memuru Habibe KESKİN’e Meclisin yüzüne karşı okuttu ve oylamaya geçildi. Müşterek(İmar-Plan ve Bütçe) Komisyonlardan geldiği şekilde 2018 Yılında Belediyemiz Zabıta Memurlarına ödenen, Zabıta personellerine maktu fazla çalışma ücretinin 2018 yılı için de, aynı ücretten verilmesi için işaretle yapılan oylamalar neticesinde 487 TL (Dört Yüz Seksen Yedi Türk Lirası) verilmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Gazi ADAMHASAN                      Ferruh TATARLI                        Mahmut BALLIK

   Meclis Başkanı                                Meclis Kâtibi                               Meclis Kâtibi

 

 

 

HaberlerİÇERİK ARAMA