2018 YILI OCAK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

15 Mart 2018 10:26

 

T.C

İMAMOĞLU BELEDİYESİ

2018 YILI OCAK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

03/01/2018 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILAN

MECLİS ÜYELERİ   

 

Meclis Başkanı: Gazi ADAMHASAN

Üyeler: Abidin ALTUNBAŞ-Ali ŞİMŞEK-Mahmut BALLIK-Hasan BULUT-Ferruh TATARLI-Adnan BOLAT-İsmail SAĞLAM-Hasan Ali ÇETİN-M.Aydın KANGUR-Yusuf ÜNAL-Recep İZCİ-İlyas DEMİRALP ve Süleyman SERT’in toplantıya katıldığı.

 

03/01/2018 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILMAYAN

MECLİS ÜYELERİ

Üyeler: Osman BOLAT ve Bülent ÖZER’in katılmadığı.

 

05/01/2018 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILAN

MECLİS ÜYELERİ   

Meclis Başkanı: Gazi ADAMHASAN

Üyeler: Abidin ALTUNBAŞ -M.Aydın KANGUR-İlyas DEMİRALP-Adnan BOLAT-Recep İZCİ-Hasan BULUT-İsmail SAĞLAM-Yusuf ÜNAL ve Süleyman SERT’in toplantıya katıldığı.

 

05/01/2018 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILMAYAN

MECLİS ÜYELERİ   

Üyeler: Hasan Ali ÇETİN-Mahmut BALLIK-Ferruh TATARLI-Bülent ÖZER-Osman BOLAT-Ali ŞİMŞEK ‘in toplantıya katılmadığı.

 

Belediye Meclisinin Ocak Ayı Toplantısı 1.oturumu 03/01/2018 Çarşamba Saat:14.00’de

                                                                      2.oturumu 05/01/2018 Cuma Saat:10.00’da alınan

Meclis Karar Özetleri:

 

Karar No: 2018/ 1

Belediye Meclisinin tatil ayının belirlenmesi görüşmesine geçildi. Meclis üyesi Ali ŞİMŞEK söz alarak, Meclisin tatil edilmemesi ile ilgili teklif etti. Başka teklif olmadığından oylamaya geçildi. İşaretle yapılan oylamalar neticesinde Meclisin tatil edilmemesi oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 

Karar No: 2018/ 2

5393 Sayılı belediye kanunun 25. maddesi uyarınca oluşturulması gereken denetim komisyonu için üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur denilmekte olup, her siyasi parti gurubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur hükmü gereğince,  Denetim Komisyonunun kaç kişiden oluşması ile ilgili meclis başkanı denetim komisyonunun üç kişiden oluşturulmasını teklif etti. Başka teklif olmadığından oylamaya geçildi. İşaretle yapılan oylama neticesinde denetim komisyonunun üç kişiden oluşturulması oy birliği ile kabul edildi.

Denetim komisyonu üyelik adaylığı için Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına meclis üyelerinden, Yusuf ÜNAL, Recep İZCİ ve Adnan BOLAT aday olduklarını belirttiler. Diğer aday üyelik için Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına meclis üyesi H.Ali ÇETİN söz alarak, İsmail SAĞLAM’ı üyelik için teklif ediyorum dedi. Başka teklif olmadığında gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama ve açık tasnif neticesinde tüm adaylar için;

Milliyetçi Hareket Partisi grubundan Yusuf ÜNAL 10 oy,

Milliyetçi Hareket Partisi grubundan Recep İZCİ 10 oy,

Milliyetçi Hareket Partisi grubundan Adnan BOLAT 6 oy,

Adalet ve Kalkınma Partisi grubundan İsmail SAĞLAM’a 13 oy çıktığı görüldü,

5393 Sayılı belediye kanunun 25. maddesi uyarınca denetim komisyonu üyeliklerine

Milliyetçi Hareket Partisi grubundan Yusuf ÜNAL ve Recep İZCİ’ye 10’ar oy, Adalet ve Kalkınma Partisinden İsmail SAĞLAM‘ın 13 oyla seçilmeleri gizli oylamalar neticesinde kabul edilmiştir.

 

 

 

 

Karar No: 2018/ 3

5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi uyarınca meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 39. madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere, huzur hakkı ödenmesi gereğince Meclis Başkanı her gün için belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere huzur hakkı ödenir hükmünce, Komisyonca düzenlenen rapor Meclise sunuldu ve başka teklif olmadığından, Komisyondan geldiği şekliyle toplantıya katılan meclis üyelerinin işaretle yapılan oylamalar sonucunda kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Karar No: 2018/ 4

 

Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 72394418-99883035/ 778 sayılı, İmamoğlu Uluçınar Mahallesi yeni yerleşim yerinin genişlemesi için 1/25000 ölçekli Haritanın onayı ile ilgili, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, İmamoğlu Uluçınar Mahallesi yeni yerleşim yerinin genişlemesi için 1/25000 ölçekli Haritanın onayının, işaretle yapılan oylamalar neticesinde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Gazi ADAMHASAN                         Yusuf ÜNAL                                Ferruh TATARLI                           

      Meclis Başkanı                             Meclis Kâtibi                              Meclis Kâtibi                              

                                                                                                                    (Katılmadı)                                     

 

 

 

 

 

 

HaberlerİÇERİK ARAMA