2017 YILI ŞUBAT AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

1 Şubat 2017 16:36

 

T.C

İMAMOĞLU BELEDİYESİ

2017 YILI ŞUBAT AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

01/02/2017 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILAN

MECLİS ÜYELERİ   

Meclis Başkanı: Gazi ADAMHASAN

Üyeler: Mahmut BALLIK-Osman BOLAT-M.Aydın KANGUR-Ferruh TATARLI-Adnan BOLAT-Abidin ALTUNBAŞ-Hasan Ali ÇETİN-Hasan BULUT- İlyas DEMİRALP-Yusuf ÜNAL-Ali ŞİMŞEK-Bülent ÖZER’in-İsmail SAĞLAM ve Süleyman SERT.

 

01/02/2017 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILMAYAN

MECLİS ÜYELERİ   

Üyeler: Recep İZCİ.

 

Belediye Meclisinin 2.Olağan toplantısının 3.Birleşiminin 1.Oturumunda 01/02/2017 Çarşamba Saat:14.00’de alınan Meclis Karar Özetleri:

 

 

Karar No: 2017/ 08

         Gündemin 1.Maddesini teşkil eden,  5393 sayılı belediye kanununun 49.maddesi gereğince İçişleri Bakanlığının 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı resmi gazetede yayınlanan Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik gereğince, ekte sunulan (III) Sayılı Cetvel: Dolu Kadro Değişikliği (Memur) olarak, İptal-İhdas yapılması ve meclis üyelerinin işaretle yapılan oylamalar neticesinde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Gazi ADAMHASAN                            Ferruh TATARLI                        Mahmut BALLIK

   Meclis Başkanı                                Meclis Kâtibi                               Meclis Kâtibi

 

HaberlerİÇERİK ARAMA