OCAK 2017 YILINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

6 Ocak 2017 15:28

T.C

İMAMOĞLU BELEDİYESİ

2017 YILI OCAK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

04/01/2017 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILAN

MECLİS ÜYELERİ   

Meclis Başkanı: Gazi ADAMHASAN

Üyeler: Mahmut BALLIK-Osman BOLAT-Hasan BULUT-Ferruh TATARLI-Adnan BOLAT-İsmail SAĞLAM-Abidin ALTUNBAŞ- Hasan Ali ÇETİN-M.Aydın KANGUR- İlyas DEMİRALP – Bülent ÖZER-Yusuf ÜNAL-Ali ŞİMŞEK-Recep İZCİ-Süleyman SERT

 

 

06/01/2017 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILAN

MECLİS ÜYELERİ   

Meclis Başkanı: Gazi ADAMHASAN

Üyeler: Mahmut BALLIK-Osman BOLAT-Hasan BULUT-Ferruh TATARLI-Adnan BOLAT-İsmail SAĞLAM-Abidin ALTUNBAŞ- Hasan Ali ÇETİN-M.Aydın KANGUR- İlyas DEMİRALP – Bülent ÖZER-Yusuf ÜNAL-Ali ŞİMŞEK-Süleyman SERT

 

06/01/2017 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILMAYAN

MECLİS ÜYELERİ   

Üyeler: Recep İZCİ

 

Belediye Meclisinin Ocak Ayı Toplantısı 1.oturumu 04/01/2017 Çarşamba Saat:14.00’de

2.oturumu 06/01/2017 Cuma Saat:11.00’de alınan

Meclis Karar Özetleri:

 

 

Karar No: 2017/ 1

      5393 Sayılı belediye kanunun 25. maddesi uyarınca oluşturulması gereken denetim komisyonu için üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur denilmekte olup, her siyasi parti gurubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur hükmü gereğince, Denetim Komisyonunun kaç kişiden oluşması ile ilgili meclis başkanı denetim komisyonunun üç kişiden oluşturulmasını teklif etti. Başka teklif olmadığından oylamaya geçildi. İşaretle yapılan oylama neticesinde denetim komisyonunun üç kişiden oluşturulması oy birliği ile kabul edildi.

Meclis Başkanı denetim komisyonu üyelik adaylığı için MHP Grubu adına meclis üyelerinden, Mahmut BALLIK ve Ferruh TATARLI’yı teklif ediyorum dedi. Diğer aday üyelik için AKP Grubu adına meclis üyesi H.Ali ÇETİN söz alarak İsmail SAĞLAM’ı üyelik için teklif ediyorum dedi. Başka teklif olmadığında gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama ve açık tasnif neticesinde tüm adayların 16’şar oyla;

MHP gurubundan Mahmut BALLIK

MHP gurubundan Ferruh TATARLI

AKP gurubundan İsmail SAĞLAM’ın seçildiği görüldü,

5393 Sayılı belediye kanunun 25. maddesi uyarınca denetim komisyonu üyeliklerine seçilmeleri gizli oylamalar neticesinde kabul edilmiştir.

 

 

Karar No: 2017/ 2

       Belediye Meclisinin tatil ayının belirlenmesi görüşmesine geçildi. Meclis üyesi Ali ŞİMŞEK söz alarak, Meclisin tatil edilmemesi ile ilgili teklif etti. Başka teklif olmadığından oylamaya geçildi. İşaretle yapılan oylamalar neticesinde Meclisin tatil edilmemesi oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Karar No: 2017/ 3

       Meclis  Başkanı Gazi ADAMHASAN Meclis Başkanı ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek olan huzur hakkının belirlenmesi ile ilgili 5393 sayılı belediye kanununun 32. maddesi uyarınca meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 39. madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere, huzur hakkı ödenmesi gereğince Meclis Başkanı her gün için belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin ödenmesini teklif etti ve başka teklif olmadığından, toplantıya katılan meclis üyelerinin işaretle yapılan oylamalar sonucunda kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No: 2017/ 4

        İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31.10.2005 tarih ve B.05.0.MAH.0.71.00.01 / 11493 sayılı yazısına istinaden Belediye Başkanlığımızın ihtiyacı olan tam zamanlı sözleşmeli Ekonomist unvanlı personelin ücretinin belirlenmesi ile ilgili meclisçe yapılan görüşmeler neticesinde, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalıştırılacak olan Ekonomist ünvanlı personelimizin, 2017 yılı için Ücret Tavanından verilmesi ve Ekonomist ile sözleşme yapmak üzere Meclis 1.Başkan Vekili Ferruh TATARLI’nın yetkili kılınmasına toplantıya katılan tüm meclis üyelerinin işaretle yapılan oylamalar sonucunda kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir

 

Karar No: 2017/ 5

      Belediyemiz  Zabıta personellerine maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi ile ilgili Meclis Başkanı, her yıl devlet bütçe kanunu ile görevlerinin niteliği, Zabıta Personellerine aylık maktu fazla çalışma ücretinin 2016 yılında verilen 430,00 TL (Dört Yüz Otuz Türk Lirası)  olarak ödenmesine 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere, görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince, bir yılda toplam 30 günü geçmeyen hastalık izni süresince ve yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında ödenmeye devam olunacağını teklif etti. Başka teklif olmadığından, Zabıta Personellerine aylık maktu fazla çalışma ücretinin 430,00 TL (Dört Yüz Otuz Türk Lirası) olmasına, Meclis üyelerinin işaretle yapılan oylamalar neticesinde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Karar No: 2017/ 6

        5393 sayılı belediye kanunun 49. maddesine istinaden Belediyemiz Hukuk işlerinde Kısmi zamanlı sözleşmeli çalıştırılacak olan avukatın ‘’Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 03/01/2017 tarihinde yayınlanan genelge’’ ye göre 2016 yılında verilmiş olan ücretin % 3 olarak artırılması ile ilgili oylamaya geçildi. İşaretle yapılan oylamalar neticesinde, Belediyemiz Hukuk işlerinde Kısmi zamanlı sözleşmeli çalıştırılacak olan Avukat ücretinin 2016 yılında verilmiş olan ücretin % 3 olarak artırılması için Avukat ile sözleşme yapmak üzere, Meclis Başkanı Gazi ADAMHASAN’ın yetkili kılınmasına toplantıya katılan tüm meclis üyelerinin işaretle yapılan oylamalar sonucunda kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar No: 2017/ 7

       İlçemiz FAYDALI Mahallesinin, ALİLER ismi Mahallesi olarak değiştirilmesi ile ilgili oylamaya geçildi. Müşterek Komisyonlardan geldiği şekilde İlçemiz FAYDALI Mahallesinin isminin ALİLER Mahallesi ismi olarak değiştirilmesi için işaretle yapılan oylamalar neticesinde, İlçemiz FAYDALI Mahallesinin, ALİLER Mahallesi ismi olarak değiştirilmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Gazi ADAMHASAN                      Ferruh TATARLI                        Mahmut BALLIK

Meclis Başkanı                                Meclis Kâtibi                               Meclis Kâtibi

 

 

 

 

 

HaberlerİÇERİK ARAMA