2017 YILI MAYIS AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

6 Mayıs 2017 14:41

T.C.

İMAMOĞLU BELEDİYESİ

2017 YILI MAYIS AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

05/05/2017 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILAN

MECLİS ÜYELERİ   

Meclis Başkanı: Gazi ADAMHASAN

Üyeler: – Abidin ALTUNBAŞ- Mahmut BALLIK- Yusuf ÜNAL- Adnan BOLAT-Hasan BULUT-Recep İZCİ-Ferruh TATARLI- İlyas DEMİRALP’ in toplantıya katıldığı

 

05/05/2017 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILMAYAN

MECLİS ÜYELERİ   

Üyeler: Ali ŞİMŞEK, İsmail SAĞLAM, Osman BOLAT, Hasan Ali ÇETİN, Bülent ÖZER,M.Aydın KANGUR, ve Süleyman SERT’

 

 

 

Belediye Meclisinin Mayıs Ayı toplantısının 6.Birleşiminin 8.Oturumunda 05/05/2017 Cuma Saat:10.00’de alınan Meclis Karar Özetleri:

   Karar No: 2017/19

 

            Mali hizmetler müdürlüğünce hazırlanan 2016 Yılı Kesin Hesabı oluşturan Cetveller, 25/04/2017 tarih ve 13 sayılı Belediye Encümen kararı ile Encümenden Meclis’e havale edilen Plan ve Bütçe Komisyonunca düzenlenen rapor doğrultusunda, ekteki 2016 Yılı Kesin Hesabı Oluşturan Cetveller, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddenin (b) fıkrası ve 64. maddesi gereğince toplantıya katılan meclis üyelerinin işaretle yapılan oylamalar neticesinde oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 

 

Karar No: 2017/20

 

              İlçemiz Ağzı Karaca Mahallesi 823 parsel sayılı taşınmazda Güneş Enerjisi oluşturulması yönünde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait Adana Büyükşehir Belediye meclisinin 10.02.2017 tarih ve 42 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına istinaden 1/1000 ölçekli imar planının uygulanması için işaretle yapılan oylamalar neticesinde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Gazi ADAMHASAN                            Ferruh TATARLI                                  Mahmut BALLIK                                     

 Meclis Başkanı                                     Meclis Kâtibi                                         Meclis Kâtibi

 

 

 

HaberlerİÇERİK ARAMA