2017 YILI HAZİRAN AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

4 Ağustos 2017 11:16

T.C.

İMAMOĞLU BELEDİYESİ

06/06/2017 TARİHİNDE ALINAN 2.OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

06/06/2017 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILAN

MECLİS ÜYELERİ  

 

Meclis Başkanı: Gazi ADAMHASAN

Üyeler: Abidin ALTUNBAŞ- Ali ŞİMŞEK-Süleyman SERT-Mahmut BALLIK-Osman BOLAT- Adnan BOLAT-  İlyas DEMİRALP-M.Aydın KANGUR-Yusuf ÜNAL-Hasan Ali ÇETİN-İsmail SAĞLAM – Ferruh TATARLI-Hasan BULUT

 

06/06/2017 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILMAYAN

MECLİS ÜYELERİ   

Üyeler: Bülent ÖZER ve Recep İZCİ

 

Belediye Meclisinin Haziran Ayı Meclis 2.Olağanüstü Toplantısının 1.Birleşiminin1.Oturumunda 06/06/2017 Salı Saat:14.00’de alınan Meclis Karar Özeti:

 

 

Karar No: 2017/21

 

Belediyemiz tarafından 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu yapılması için, 15.12.2014 ve 723944118-24608862/639 sayılı yazımız.

Adana Büyükşehir Belediyesi 30.12.2014 tarih ve 13509581.310.01.03.9514-896 sayılı yazı ile Tarım İl Müdürlüğünden, görüş istenmiş, 18/04/2017 tarih ve 68 sayılı karar ile Toprak Koruma Kurulunca gündeme alınmıştır. Talebimiz 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi kullanımı kanununun 13. Maddesinin (d) bendine göre değerlendirilmiş, Toprak Koruma Kurulunca 99.00 ha. Özel ürün arazisi ve 24.7 ha. Mutlak tarım arazisi tarım dışı amaçla planlanması oy birliği ile kabul edilmiştir. Tarım İl Müdürlüğü 08.05.2017 tarih ve 44936956-230.04.02-E.1120218 Sayılı yazılarında, talebimizin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca değerlendirilebilmesi için kurul tarafından kabul edilen 24.7 ha. Mutlak Tarım Arazisi ve 99.00 ha. Özel  ürün arazide (ekte sunulu pafta, ada, parsellerde) Eğitim Tesisi, Mesire Alanı, Parklar yapımı için, Tarım Arazileri korunması, kullanılması ve Arazi Toplulaştırılmasına ilişkin tüzüğün 4.maddesi (I) bendinde belirtilen tanıma uygun olarak İçişleri Bakanlığından Bakan onaylı Kamu Yararı Kararı alınmasına oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 

 

 

 

 

    Gazi ADAMHASAN                      Ferruh TATARLI                          Mahmut BALLIK                                     

    Meclis Başkanı                                    Meclis Kâtibi                                  Meclis Kâtibi

 

 

HaberlerİÇERİK ARAMA