2017 YILI EKİM AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

4 Ekim 2017 15:51

 

 

T.C.

İMAMOĞLU BELEDİYESİ

2017 YILI EKİM AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

04/10/2017 TARİHİNDE TOPLANTIYA KATILAN

MECLİS ÜYELERİ   

Meclis Başkanı: Gazi ADAMHASAN

Üyeler: Ali ŞİMŞEK- Abidin ALTUNBAŞ-Mahmut BALLIK-Bülent ÖZER-İsmail SAĞLAM-Adnan BOLAT-Ferruh TATARLI-Süleyman SERT-Osman BOLAT-Hasan BULUT-İlyas DEMİRALP-Yusuf ÜNAL

 

04/10/2017 TARİHİNDE TOPLANTIYA KATILMAYAN

MECLİS ÜYELERİ   

Üyeler: H.Ali ÇETİN-M.Aydın KANGUR ve Recep İZCİ

 

06/10/2017 TARİHİNDE TOPLANTIYA KATILAN

MECLİS ÜYELERİ   

Meclis Başkanı: Gazi ADAMHASAN

Üyeler: Abidin ALTUNBAŞ-M.Aydın KANGUR-İsmail SAĞLAM-Adnan BOLAT-Ferruh TATARLI-Süleyman SERT-Hasan BULUT-Mahmut BALLIK-Bülent ÖZER-Yusuf ÜNAL-İlyas DEMİRALP ve Osman BOLAT

 

06/10/2017 TARİHİNDE TOPLANTIYA KATILMAYAN

MECLİS ÜYELERİ   

Üyeler: Ali ŞİMŞEK- H.Ali ÇETİN-Recep İZCİ

 

Belediye Meclisinin Ekim Ayı toplantısının17. Ve 18.Birleşimin 1.Oturumlarında 04/10/2017 Çarşamba Saat:14:00 ve 06/10/2017 Cuma Saat:11.00’de alınan Meclis Karar Özetleri:

 

Karar No: 2017/27

Belediye Encümeni tarafından 02/10/2017 tarih ve 35 sayılı Encümen Kararı ile incelenerek karara bağlanan, Belediye Başkanlığınca Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2018 Mali Yılı Bütçe Tasarısı 9.700.000,00 TL olarak,

Belediyemizin: 1-Özel Kalem, 2-Yazı işleri Müdürlüğü, 3-Fen İşleri Müdürlüğü,4-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, 5-Zabıta Müdürlüğü, 6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 7-Mali Hizmetler Müdürlüğü, 8-Bilgi İşlem Müdürlüğü olarak belirlenen;

 

1- ÖZEL KALEM

Gider bütçesi 1.034.283,75 TL olarak hazırlanmış dağılımı aşağıdaki şekildedir.

01-Personel giderleri                                                                           :  328.850,00 TL

02-Sosyal güvenlik Kurum  ve devlet primi Giderleri                        :  23.000,00 TL

03-Mal ve Hizmet Alınması                                                                :  467.183,75 TL

05-Cari Transferler(Yardımlaşma Burslar öğr. Yrd)……………….  :  136.500,00 TL

06-Sermaye giderleri…………………………………………………: 78.750,00 TL

 

2-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Gider bütçesi 135.191,24 TL olarak hazırlanmış dağılımı aşağıdaki şekildedir.

01-Personel Giderleri……………………………………………….: 86.630,00 TL

02-Sosyal Güvenlik Kurum Giderleri………………………………: 13.000,00 TL

03-Mal ve Hizmet Alınması…………………………………………: 35.561,24 TL

 

3-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Gider Bütçesi 6.139.447,27 TL olarak hazırlanmış dağılımı aşağıdaki şekildedir.

  • Personel giderleri ……………………………………………….: 564.222,38 TL
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri……………………………..: 70.318,75 TL
  • Mal ve Hizmet Alınması…………………………………………: 5.204.406,14 TL

06- Sermaye Giderleri………………………………………………..: 300.500,00 TL

                                    

 

 

 

4-RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Gider Bütçesi 42.373,28 TL olarak hazırlanmış dağılımı aşağıdaki şekildedir

01-Personel giderleri ………………………………………………:  15.175,00 TL

02-Sosyal Güvenlik  Kurum Devlet pirimi Giderleri………………:  3.937,50 TL

03-Mal ve Hizmet  Alım Giderleri………………………………… : 21.437,52 TL

06-Sermaye Giderleri………………………………………………..: 1.823,26 TL

 

5-ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Gider Bütçesi 199.973.94 TL olarak hazırlanmış dağılımı aşağıdaki şekildedir.

01-Personel giderleri …………………………………………………: 131.000,00 TL

02-Sosyal Güvenlik  Kurum Devlet pirimi Giderleri…………………: 24.450,00 TL

03-Mal ve Hizmet  Alım Giderleri…………………………………….: 44.523,94 TL

 

6-İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Gider Bütçesi 191.419,30 TL olarak hazırlanmış dağılımı aşağıdaki şekildedir

01-Personel giderleri ……………………………………………………: 41.119,40 TL

02-Sosyal Güvenlik  Kurum Devlet pirimi Giderleri……………………: 25.219,70 TL

03-Mal ve Hizmet  Alım Giderleri………………………………………..: 92.932,42TL

06-Sermaye giderleri …………………………………………………….: 32.147,78 TL

 

7- MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Gider Bütçesi 1.945.811,22 TL olarak hazırlanmış dağılımı aşağıdaki şekildedir.

01-Personel giderleri ……………………………………………….: 566.475,00 TL

02-Sosyal Güvenlik  Kurum Devlet pirimi Giderleri……………….: 81.100,00 TL

03-Mal ve Hizmet  Alım Giderleri…………………………………..: 389.673,72 TL

04-Faiz Giderleri……………………………………………………..: 170.000,00 TL

05-Cari Transferler……………………………………………………: 186.750,00 TL

06-Sermaye Giderleri…………………………………………………: 11.812,50 TL

09-Yedek Ödenek…………………………………………………….: 540.000,00 TL

 

8-BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Gider Bütçesi 11.500,00 TL olarak hazırlanmış dağılımı aşağıdaki şekildedir.

01-Personel giderleri …………………………………………………: 4.150,00 TL

02-Sosyal Güvenlik  Kurum Devlet pirimi Giderleri……………..…..: 2.100,00 TL

06-Sermaye Giderleri………………………………………………….: 5.250,00 TL

 

GİDER BÜTÇE TOPLAMI:  TL  : 9.700.000,00 TL

GELİR BÜTÇE TOPLAMI:  TL  : 9.700.000,00 TL

 

  • Vergi Gelirleri………………………………………………………: 1.187.630,29 TL

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri……………………………………..: 409.397,90 TL

04-Alınan Bağış ve Yrd…………………………………………………:  448.591,43 TL

05-Diğer Gelirler………………………………………………………..: 7.349.280,38 TL

06- Sermaye Gelirleri……………………………………………………: 256.618,02 TL

08-Alacaklardan Tahsilat …………..…………………………………..: 48.481,98 TL

 

2018 Mali Yılı gider bütçesi finansmanının ekonomik sınıflandırılmasının (birinci düzeyi)  toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle yapılan oylama ve harcama programları ile finansman programları üçer aylık dönemler itibarıyla toplamları üzerinden (birinci düzeyde) ad okunmak suretiyle yapılan oylamada yukarıda yazılı bulunan birimlere ait gelir ve gider bütçelerinin Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu doğrultusunda Toplantıya katılan  meclis üyelerinin  işaretle yapılan oylamaları neticesinde  kabulüne oybirliği ile karar verildi.

      

Gazi ADAMHASAN                            Ferruh TATARLI                                Mahmut BALLIK                        

   Meclis Başkanı                                       Meclis Kâtibi                                           Meclis Kâtibi

 

 

 

HaberlerİÇERİK ARAMA