2017.Nisan 1.Olağanüstü Meclis Toplantısı

14 Nisan 2017 15:05

 T.C.

İMAMOĞLU BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı  :72394418-61628900/                                                                                     14/04/2017                                                                                                                     

Konu: Nisan 1.Olağanüstü Meclis Toplantısı

 

   …………………………………..

 …………………………………..

 İMAMOĞLU

         5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisi Aşağıdaki yazılı gündem maddesini görüşmek üzere 18/04/2017 Salı günü saat 14:00‘de Belediye Meclis salonunda Olağanüstü olarak toplanılacaktır. Yapılacak olan, toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

 

 

G Ü N D E M =

 

      1- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 11/04/2017 tarih ve 72394418-31709943 sayılı yazısına istinaden,  Banka Hesaplarına Haciz Konulmamasına ait teklif

 

 

                                                                                                

                                                                                                                  Gazi ADAMHASAN

                                                                                                                     Belediye Başkanı

HaberlerİÇERİK ARAMA