2016 yılı EKİM AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

11 Ekim 2016 09:34

                                                         T.C.

                                         İMAMOĞLU BELEDİYESİ

                2016 YILI EKİM AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

05/10/2016 TARİHİNDE TOPLANTIYA KATILAN

MECLİS ÜYELERİ   

Meclis Başkanı: Gazi ADAMHASAN

Üyeler: Abidin ALTUNBAŞ-Mahmut BALLIK-M.Aydın KANGUR-İsmail SAĞLAM-Adnan BOLAT- Osman BOLAT-Süleyman SERT-Ferruh TATARLI-Hasan BULUT-İlyas DEMİRALP-H.Ali ÇETİN-Yusuf ÜNAL

 

05/10/2016 TARİHİNDE TOPLANTIYA KATILMAYAN

MECLİS ÜYELERİ   

Üyeler: Ali ŞİMŞEK-Bülent ÖZER-Recep İZCİ ve Süleyman SERT

 

07/10/2016 TARİHİNDE TOPLANTIYA KATILAN

MECLİS ÜYELERİ   

Meclis Başkanı: Gazi ADAMHASAN

Üyeler: Abidin ALTUNBAŞ-M.Aydın KANGUR-İsmail SAĞLAM-Adnan BOLAT-Ferruh TATARLI-Süleyman SERT-Hasan BULUT-İlyas DEMİRALP-Recep İZCİ-Osman BOLAT-Mahmut BALLIK-H.Ali ÇETİN

 

07/10/2016 TARİHİNDE TOPLANTIYA KATILMAYAN

MECLİS ÜYELERİ   

Üyeler: Ali ŞİMŞEK-Bülent ÖZER ve Yusuf ÜNAL

 

Belediye Meclisinin Ekim Ayı toplantısının 12. ve 13.Birleşimin 1.Oturumlarında 05/10/2016 Çarşamba ve 07/10/2016 Cuma Saat:14.00’de alınan Meclis Karar Özetleri:

 

Karar No: 2016/21

Belediye Encümeni tarafından 27/09/2016 tarih ve 26 sayılı Encümen kararı ile incelenerek karara bağlanan, Belediye Başkanlığınca Müşterek Komisyonlara havale edilen, 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarısı 8.600.000,00 TL olarak,

Belediyemizin: 1-Özel Kalem, 2-Yazı işleri Müdürlüğü, 3-Fen İşleri Müdürlüğü, 4-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, 5-Zabıta Müdürlüğü, 6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 7-Mali Hizmetler Müdürlüğü, 8-Bilgi İşlem Müdürlüğü olarak belirlenen;

 

1- ÖZEL KALEM

Gider bütçesi 903.150,00 TL olarak hazırlanmış dağılımı aşağıdaki şekildedir.

 

01-Personel giderleri                                                                          : 318.475,00 TL

02-Sosyal güvenlik Kurum  ve devlet primi Giderleri                       :  14.000,00 TL

03-Mal ve Hizmet Alınması                                                               : 365.675,00 TL

05-Cari Transferler(Yardımlaşma Burslar öğr. Yrd)………………..  : 130.000,00 TL

06-Sermaye giderleri…………………………………………………  : 75.000,00TL

 

2-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Gider bütçesi 77.467,85 TL olarak hazırlanmış dağılımı aşağıdaki şekildedir.

 

01-Personel Giderleri……………………………………………….: 35.600,00 TL

02-Sosyal Güvenlik Kurum Giderleri………………………………: 8.000,00 TL

03-Mal ve Hizmet Alınması…………………………………………: 33.867,85 TL

 

3-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Gider Bütçesi 5.385.198,14 TL olarak hazırlanmış dağılımı aşağıdaki şekildedir.

 

  • Personel giderleri ……………………………………………….: 516.247,50 TL
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri……………………………..: 62.875,00 TL
  • Mal ve Hizmet Alınması…………………………………………: 4.491.075,64 TL

06- Sermaye Giderleri………………………………………………: 315.000,00 TL

 

                                   

                                          4-RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Gider Bütçesi 37.500,02 TL olarak hazırlanmış dağılımı aşağıdaki şekildedir

 

01-Personel giderleri …………………………………………………: 13.500, 00  TL

02-Sosyal Güvenlik  Kurum Devlet pirimi Giderleri………………  : 3.750,00 TL

03-Mal ve Hizmet  Alım Giderleri………………………………….. : 18.513,58 TL

06-Sermaye Giderleri…………………………………………………: 1.736,44 TL

 

5-ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Gider Bütçesi 210.903,76 TL olarak hazırlanmış dağılımı aşağıdaki şekildedir.

 

01-Personel giderleri …………………………………………………..:144.500,00 TL

02-Sosyal Güvenlik  Kurum Devlet pirimi Giderleri…………………: 24.000,00 TL

03-Mal ve Hizmet  Alım Giderleri…………………………………….: 42.403,76 TL

 

6-İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Gider Bütçesi 272.195,51 TL olarak hazırlanmış dağılımı aşağıdaki şekildedir

01-Personel giderleri ……………………………………………………: 39.637,50 TL

02-Sosyal Güvenlik  Kurum Devlet pirimi Giderleri………………….: 24.018,75 TL

03-Mal ve Hizmet  Alım Giderleri………………………………………: 107.684,26 TL

06-Sermaye giderleri ……………………………………………………; 100.855,00 TL

 

7- MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Gider Bütçesi 1.703.584,72  TL olarak hazırlanmış dağılımı aşağıdaki şekildedir.

01-Personel giderleri ……………………………………………….: 525.250,00 TL

02-Sosyal Güvenlik  Kurum Devlet pirimi Giderleri………………: 73.500,00 TL

03-Mal ve Hizmet  Alım Giderleri…………………………………..: 224.200,34 TL

04-Faiz Giderleri……………………………………………………..: 100.000,00 TL

05-Cari Transferler……………………………………………………: 221.884,38 TL

06-Sermaye Giderleri…………………………………………………: 11.250,00 TL

09-Yedek Ödenek…………………………………………………….: 547.500,00 TL

 

8-BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Gider Bütçesi 10.000,00  TL olarak hazırlanmış dağılımı aşağıdaki şekildedir.

01-Personel giderleri …………………………………………………: 3.000,00 TL

02-Sosyal Güvenlik  Kurum Devlet pirimi Giderleri……………..…: 2.000,00 TL

06-Sermaye Giderleri…………………………………………………: 5.000,00 TL

 

GİDER BÜTÇE TOPLAMI: 8.600.000,00 TL

GELİR BÜTÇE TOPLAMI: 8.600.000,00 TL

 

  • Vergi Gelirleri………………………………………………………….: 1.165.085,34 TL

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri……………………………………….: 374.188,48 TL

04-Alınan Bağış ve Yrd……………………………………………………: 427.229,93 TL

05-Diğer Gelirler…………………………………………………………..: 6.276.695,60 TL

06- Sermaye Gelirleri………………………………………………………: 310.627,34 TL

08-Alacaklardan Tahsilat …………..……………………………………..: 46.173,31 TL

 

2017 Mali Yılı gider bütçesi finansmanının ekonomik sınıflandırılmasının (birinci düzeyi)  toplamları üzerinden ve harcama programları ile finansman programları üçer aylık dönemler itibarıyla toplamları üzerinden (birinci düzeyde) olmak üzere, yukarıda yazılı bulunan birimlere ait gelir ve gider bütçeleri, İmar-Plan ve Bütçe Komisyonlarınca düzenlenen rapor doğrultusunda, toplantıya katılan tüm meclis üyelerinin, ad okunmak suretiyle yapılan oylamaları sonucunda kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Gazi ADAMHASAN                                     Ferruh TATARLI                                    Mahmut BALLIK                        

   Meclis Başkanı                                       Meclis Kâtibi                                           Meclis Kâtibi

 

 

 

 

Haberler



İÇERİK ARAMA