15/04/2019 MECLİS GÜNDEM

10 Nisan 2019 14:44

 T.C.

İMAMOĞLU BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı: 72394418-61628900/                                                                                   10/04/2019

Konu: Meclis Toplantısı

…………………………………..

…………………………………..

İMAMOĞLU

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisi Aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 15/04/2019 PAZARTESİ günü Saat:14:00‘de Belediye Meclis salonunda toplanacaktır. Yapılacak olan, toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

G Ü N D E M =

01–5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi uyarınca meclis birinci başkan vekili seçiminin yapılması teklifi.(Gizli Sandık Seçimi)

02–5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi uyarınca meclis ikinci başkan vekili seçiminin yapılması teklifi. (Gizli Sandık Seçimi)

03–5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi uyarınca 2 adet asil 2 adet yedek meclis kâtip üyeliği seçiminin yapılması teklifi. (Gizli Sandık Seçimi)

04–5393 Sayılı belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca 2 Adet Encümen Üyeliği seçiminin yapılması teklifi. (Gizli Sandık Seçimi)

05-5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre, İmar Komisyon üyeliği için üyeler arasından kaç kişiden oluşacağının belirlenmesi ve İmar üyeliği seçiminin yapılması teklifi. (Açık Oylama)

06-5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği için üyeler arasından kaç kişiden oluşacağının belirlenmesi ve üyeliği seçiminin yapılması teklifi.(Açık Oylama)

07-2018 Yılı Faaliyet Raporunun Belediye Meclisine sunulması teklifi. (Açık Oylama)

08-Denetim komisyonu raporunun Meclis başkanlığına sunulması.(Okunur OylamaYapılmaz)

09-Çukurova Belediyeler Birliğine 2 Asil ve 1 yedek üyelik seçiminin yapılması teklifi.

10-Türk Dünyası Belediyeler Birliğine 1 Asil ve 1 yedek üyelik seçiminin yapılması teklifi.

11-Sosyal Denge Tazminatı ile ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi.

12- Belediyemiz Banka Hesaplarına Haciz Konulmaması teklifi.

13- 4081 Sayılı Çiftçi Malları Koruma Üyeliği Seçimi teklifi.

                                                                                          

 

Kasım KARAKÖSE

Belediye Başkanı

 

 

 

 

HaberlerİÇERİK ARAMA