06/06/2018 Meclis Toplantısı

1 Haziran 2018 15:03

 T.C.

İMAMOĞLU BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı  :72394418-61628900/                                                                                     01/06/2018                                                                                                                     

Konu: Meclis Toplantısı

 …………………………………..

 …………………………………..

İMAMOĞLU

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisi Aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 06/06/2018 Çarşamba günü saat 14:00‘de Belediye Meclis salonunda toplanacaktır. Yapılacak olan, toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

NOT: Ekseriyet sağlanamadığı takdirde 08/06/2018 Cuma günü aynı yerde toplanılacaktır.

G Ü N D E M =

Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01/06/2018 tarih ve 72394418-31709943-102/256 sayılı yazıyla, Belediyemizin esnaflara olan borçlarının ödenmesi için, Belediyemizin 2017 yılı bütçesi olan 8.600.000.00 TL’nin %10 olan 860.000.00 TL tutarında TEB Bankasından Kredi Kullanılması ile ilgili Belediye Başkanı Gazi ADAMHASAN’a yetki verilmesinin görüşülmesi,

 

 

 

                                                                                      

                                                                                                               Gazi ADAMHASAN

                                                                                                                  Belediye Başkanı

HaberlerİÇERİK ARAMA