2017 YILI AĞUSTOS AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ

5 Eylül 2017 10:02

 

 

T.C.

İMAMOĞLU BELEDİYESİ

2017 YILI AĞUSTOS AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ

 

04/08/2017 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILAN

MECLİS ÜYELERİ  

Meclis Başkanı: Gazi ADAMHASAN

Üyeler: Abidin ALTUNBAŞ- Bülent ÖZER-Süleyman SERT-İsmail SAĞLAM-Mahmut BALLIK-Ferruh TATARLI-İlyas DEMİRALP-Adnan BOLAT-H.Ali ÇETİN-Hasan BULUT-Yusuf ÜNAL’ın toplantıya katıldığı.

04/08/2017 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILMAYAN

MECLİS ÜYELERİ   

Üyeler: Ali ŞİMŞEK-Recep İZCİ-Osman BOLAT ve M.Aydın KANGUR’un katılmadığı.

Belediye Meclisinin Ağustos Ayı 8.Olağan Toplantısının 14.Birleşiminin 1.Oturumunda 04/08/2017 Cuma Saat:11.00’de alınan Meclis Karar Özeti:

 Karar No: 2017/25

        4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 70 inci maddesi uyarınca;

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen Aksa gaz Dağıtım A.Ş nin dağıtım bölgesine Belediyemizin de dâhil edilmesine,

Dağıtım Bölgesinin Genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı Kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için diğer belediyelerle müşterek hareket edilmesine,

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım Şirketinin;

 

Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak İmamoğlu Belediyesi sınırları içinde bulunan tüm sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine gecikmeksizin izin verileceğinin,

  1. İmamoğlu Belediye sınırları içerisinde gerçekleştirileceği doğalgaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin alt yapı çalışmaları kapsamında, Belediyemiz görev ve yetki alanları dahilinde dağıtım şirketinden ruhsat harç, teminat, yüzey kaplama ve/veya zemin tahrip bedeli (asfalt, parke, beton vb.) hafriyat döküm bedeli gibi her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edilmeksizin belediyemiz tarafından yapılacağının,
  2. İmamoğlu Şehrinde, dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve alt yapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verileceğinin,
  3. Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılacağının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesi,

İmamoğlu Şehrinde, dağıtım şebekesi yapım çalışmalarının Temmuz 2018 tarihine

Kadar bitirilmesi ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesine, toplantıya katılan Meclis üyelerince işaretle yapılan oylamalar neticesinde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Gazi ADAMHASAN                            Ferruh TATARLI                             Mahmut BALLIK                                     

    Meclis Başkanı                                     Meclis Kâtibi                                         Meclis Kâtibi

 

 

 

HaberlerİÇERİK ARAMA