11/11/2016 TARİHİNDE ALINAN 2.OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

12 Kasım 2016 09:49

 

T.C.

İMAMOĞLU BELEDİYESİ

11/11/2016 TARİHİNDE ALINAN 2.OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

11/11/2016 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILAN

MECLİS ÜYELERİ  

 

Meclis Başkanı: Gazi ADAMHASAN

Üyeler: Ali ŞİMŞEK-Abidin ALTUNBAŞ-Mahmut BALLIK-Osman BOLAT- Adnan BOLAT-  İlyas DEMİRALP- Hasan BULUT-M.Aydın KANGUR-Yusuf ÜNAL-Hasan Ali ÇETİN-İsmail SAĞLAM – Bülent ÖZER- Ferruh TATARLI

 

11/11/2016 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILMAYAN

MECLİS ÜYELERİ   

Üyeler: Süleyman SERT ve Recep İZCİ

 

Belediye Meclisinin Kasım Ayı Meclis 2.Olağanüstü Toplantısının 1.Birleşiminin1.Oturumunda 11/11/2016 Cuma Saat:10.00’da alınan Meclis Karar Özetleri:

 

Karar No: 2016/ 22

 

      4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununun 4. Maddesinin, 4.fıkrasının (g) bendi ve Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 70. Maddesi uyarınca;

   1-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen AKSA GAZ A.Ş’nin dağıtım bölgesine Belediyemizin de dâhil edilmesine;

   2-Dağıtım Bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için diğer belediyelerle müşterek hareket edilmesine,

   3-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım şirketinin;

   a)Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak İmamoğlu Belediyesi sınırları içinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyularak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine gecikmeksizin izin verileceğinin,

   b)İmamoğlu İlçesi, dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve altyapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verileceğinin,

   c)Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılacağının,

Enerji Piyasasının Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesine oylamaya katılan, tüm Meclis üyelerinin işaretle yapılan oylamaları neticesinde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

  

Gazi ADAMHASAN                                Ferruh TATARLI                             Mahmut BALLIK MeclisBaşkanı                                       Meclis Kâtibi                                       Meclis Kâtibi

 

 

 

    

HaberlerİÇERİK ARAMA