03/08/2016 meclis gündemi

28 Temmuz 2016 15:05

                                                                    T.C.

                                İMAMOĞLU  BELEDİYESİ

                                                         Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı  :72394418-61628900/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  28/07/2016

Konu: Meclis Toplantısı.

.                                                       ………………………………….

.                                                       ………………………………….

.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisi Aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 03/08/2016 Çarşamba  günü saat 14:00‘de Belediye Meclis salonunda toplanacaktır. Yapılacak olan, toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

NOT: Ekseriyet sağlanamadığı takdirde 05/08/2016  Cuma günü aynı yerde toplanılacaktır.

 

 

G Ü N D E M =

 

1-Belediyemizde  gerçekleştirilecek olan her türlü yatırım ve işlemler  için 700.000.00 TL  tutarında kredinin bankalar nezdinde  kullanılmak  üzere belediyemiz Meclisinde  belediye başkanına ,yetki  verilmesinin meclisce görüşülmesi.

2-Belediye  imar  ve  şehircilik  müdürlüğünün 27/07/2016 tarih ve 72394418-99883035/717 sayılı , Belediyemiz Mücavir alan sınırları içerisinde bulunan Hacı Hasanlı ve Sevinçli sınırlarının tespitinin meclisce görüşülmesi.

 

 

                                                                                              

                                                                                                          Gazi ADAMHASAN

                                                                                                            Belediye Başkanı

HaberlerİÇERİK ARAMA