07/12/2016 meclis gündemi

2 Aralık 2016 10:43

                                                                    T.C.

                                İMAMOĞLU  BELEDİYESİ

                                                         Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı  :72394418-61628900/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  02/12/2016

Konu: Meclis Toplantısı.

.                                                       ………………………………….

.                                                       ………………………………….

.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisi Aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 07/12/2016 Çarşamba günü saat 14:00‘de Belediye Meclis salonunda toplanacaktır. Yapılacak olan, toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

NOT: Ekseriyet sağlanamadığı takdirde 09/12/2016 Cuma günü aynı yerde toplanılacaktır.

 

 

G Ü N D E M =

      1-Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 15/04/2016 tarih ve 155 sayılı kararı ile onaylanmış olan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına istinaden İmamoğlu Belediye Meclisi olarak, 1/1000 ölçekli Hali Hazır Haritanın yaptırılması ile ilgili, İmar Komisyonunca düzenlenen raporun görüşülmesi

       2-Belediyemize ait, Yüzme Havuzu Spor Tesisi’nin Adana Büyükşehir Belediyesi’ne Devredilmesinin görüşülmesi.

 

                                                                                                          Gazi ADAMHASAN

                                                                                                            Belediye Başkanı

Haberler

İÇERİK ARAMA

HaberlerİÇERİK ARAMA