05/07/2017 meclis gündemi

30 Haziran 2017 14:32

 T.C.

İMAMOĞLU BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı  :72394418/61628900/                                                                                     30/06/2017

Konu: Meclis Toplantısı.

 …………………………………..

 …………………………………..

 İMAMOĞLU

         5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisi Aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 05/07/2017 Çarşamba günü saat 14:00‘de Belediye Meclis salonunda Meclis Toplantısı yapılacaktır. Yapılacak olan, toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

NOT:Ekseriyet sağlanamadığı takdirde 07/07/2017 Cuma günü aynı yerde toplanılacaktır.

 

 

G Ü N D E M =

 

       01-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08/06/2017 tarih ve 72394418-99883035/276 sayılı,

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde bulunan imar planında kamuya terk, park olarak gözüken paftada işaretli olan yerin,  trafo yeri olarak tahsis edilmesi ile ilgili teklifi.

 

      02-.Adana Kadastro Müdürlüğünün 12/06/2017 tarih ve 1338779 sayılı yazısı ile ilgili, İlçemiz Aliler Mahallesinde 3402 Sayılı Kanun hükmünce yapılacak olan Kadastro çalışmalarında ve Kadastro ekibinde görev yapacak olan 6 adet bilirkişinin belirlenmesi ile ilgili teklifi.

 

      03- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/06/2017 tarih ve 72394418-99883035/310 sayılı,

İmamoğlu Uluçınar Mahallesi Yedigöze Barajı yapımında su altında kaldığından dolayı yeni yerleşim alanı (Uluçınar Mahallesi) sınırlarının tespit edilmesi ile ilgili teklifi.

 

 

  Gazi ADAMHASAN   

  Belediye Başkanı        

HaberlerİÇERİK ARAMA