07/02/2018 Meclis Gündemi

2 Şubat 2018 15:35

 T.C.

İMAMOĞLU BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı  :72394418-61628900/                                                                                     02/02/2018                                                                                                                     

Konu: Meclis Toplantısı

…………………………………..

  …………………………………..

 İMAMOĞLU

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisi Aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 07/02/2018 Çarşamba günü saat 14:00‘de Belediye Meclis salonunda toplanacaktır. Yapılacak olan, toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

NOT: Ekseriyet sağlanamadığı takdirde 09/01/2018 Cuma günü aynı yerde toplanılacaktır.

 

G Ü N D E M =

01-696 Sayılı Kanun hükmünde Kararname kapsamında Belediyemiz Personel hizmetleri  için Limited Şirket kurulması teklifi.

02- 22/05/2016 Tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediyemiz C6 Grubuna ait Norm Kadro Standartları Cetveline 1 Müdürlük ilave edildiğinden, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Müdürlüğünün 22/01/2018 Tarih ve 1892 Sayılı yazısı ile talep edilen 20/02/2015 tarih ve 4467 sayılı 2015/8 Nolu genelgesine göre Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün ihdas edilmesi teklifi.

03- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde tam zamanlı olarak çalıştırılacak olan Ekonomist’in ücretinin belirlenmesi teklifi.

04-Belediyemiz Hukuk işleri ile ilgili kısmi zamanlı çalıştırılacak olan Avukatın ücretinin belirlenmesi teklifi.

05-Belediyemiz Zabıta Personellerine maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi teklifi.

 

                                                                                       

                                                                                                               Gazi ADAMHASAN

                                                                                                                  Belediye Başkanı

 

HaberlerİÇERİK ARAMA