06/09/2017 Meclis Gündemi

5 Eylül 2017 09:59

 T.C.

İMAMOĞLU BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı  :72394418-61628900/                                                                                     25/08/2017                                                                                                                     

Konu: Meclis Toplantısı

…………………………………..

…………………………………..

 İMAMOĞLU

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisi aşağıda yazılı gündem maddesini görüşmek üzere 06/09/2017 Çarşamba günü saat 14:00‘de Belediye Meclis salonunda toplanacaktır. Yapılacak olan, toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

NOT: Ekseriyet sağlanamadığı takdirde 08/09/2017 Cuma günü aynı yerde toplanılacaktır.

 

 

G Ü N D E M =

 

1- Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 25/08/2017 tarih ve 72394418-99883035/415 sayılı, Belediyemiz 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu yaptırılması ile ilgili teklif yazısı.

 

 

 

 

                                                                                                        Gazi ADAMHASAN

                                                                                                            Belediye Başkanı

 

 

 

HaberlerİÇERİK ARAMA