06/06/2017 Olağanüstü Meclis Gündemi

2 Haziran 2017 15:20

 T.C.

İMAMOĞLU BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı  :72394418-61628900/                                                                                                  02/06/2017                                                                                                                     

Konu: 2.Olağanüstü Meclis Toplantısı

 

 …………………………………..

…………………………………..

 İMAMOĞLU

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisi Aşağıdaki yazılı gündem maddesini görüşmek üzere 06/06/2017 Salı günü saat 14:00‘de Belediye Meclis salonunda Olağanüstü olarak toplanılacaktır. Yapılacak olan, toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

 

 

G Ü N D E M =

 

      1-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/06/2017 tarih ve 72394418-99883035/265 sayılı yazısına istinaden, Belediyemizin 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Revizyon ve ilave imar planının yapılmasına ilişkin Kamu Yararı Kararı alınması ile ilgili teklif.

 

 

                                                                                                 

                                                                                                                  Gazi ADAMHASAN

                                                                                                                     Belediye Başkanı

HaberlerİÇERİK ARAMA