06/04/2016 meclis gündemi

1 Nisan 2016 15:42

                                                                      T.C.

                                İMAMOĞLU  BELEDİYESİ

                                                         Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı  :72394418-61628900/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  01/04/2016

Konu: Meclis Toplantısı.

.                                                       ………………………………….

.                                                       ………………………………….

.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisi Aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 06/04/2016 Çarşamba günü saat 14:00‘de Belediye Meclis salonunda toplanacaktır. Yapılacak olan, toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

NOT: Ekseriyet sağlanamadığı takdirde 08/04/2016 Cuma günü aynı yerde toplanılacaktır.

 

 

G Ü N D E M =

 

01-5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi uyarınca meclis birinci başkan vekili seçiminin yapılması.

02-5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi uyarınca meclis ikinci başkan vekili seçiminin yapılması.

03–5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi uyarınca 2 adet asil 2 adet yedek meclis kâtibi seçiminin yapılması.

04–5393 Sayılı belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca 2 Adet Encümen Üyeliği seçiminin yapılması.

05- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre, İmar Komisyon üyeliği için üyeler arasından kaç kişiden               oluşacağının ve süresinin 1 yılı geçmemesinin belirlenmesinin görüşülmesi.

06- İmar Komisyon Üyeliği Seçiminin Yapılması

07- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği için üyeler arasından kaç             kişiden oluşacağının ve süresinin 1 yılı geçmemesinin belirlenmesinin görüşülmesi

 08- Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliğinin Seçiminin Yapılması

 09-2015 Yılı Faaliyet Raporunun Belediye Meclisince Görüşülmesi

10-Denetim Komisyonu Raporunun Belediye Meclisine Sunulması

    

                                                                                              

                                                                                                          Gazi ADAMHASAN

                                                                                                            Belediye Başkanı

 

HaberlerİÇERİK ARAMA