06/01/2016 meclis gündemi

31 Aralık 2015 16:08

                                                                        T.C.

                                İMAMOĞLU  BELEDİYESİ

                                                         Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı  :72394418-61628900/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     31/12/2015                                                                                                                     

Konu: Meclis Toplantısı

.                                                       ………………………………….

.                                                       ………………………………….

.                                                                   İMAMOĞLU

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisi Aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 06/01/2016  Çarşamba  günü saat 14:00‘de Belediye Meclis salonunda Olağanüstü olarak toplanılacaktır. Yapılacak olan, toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

NOT: Ekseriyet sağlanamadığı takdirde  08/01/2016   Cuma günü aynı yerde toplanılacaktır.

G Ü N D E M =

01- Denetim  komisyonunun  oluşumu ve  denetim komisyon seçimi.

02-Belediye meclisinin tatil ayının belirlenmesi

03-Meclis  başkanı ve  üyelerine meclis ve  komisyon toplantılarına  katıldıkları her gün  için  ödenecek  olan huzur hakkı  ücretinin  belirlenmesi.

04-Belediyemiz mali  hizmetler müdürlüğünde tam  zamanlı olarak çalıştırılacak olan  ekonomist’in ücretinin  belirlenmesi.

05-Belediyemiz  hukuk işleri ile ilgili kısmi zamanlı  çalıştırılacak  olan avukatın  ücretinin  belirlenmesi.

06-Belediyemiz  zabıta personellerine maktu fazla çalışma ücretinin  belirlenmesi.

 

 

 

 

.                                                                                                                        Gazi ADAMHASAN

.                                                                                                                         Belediye Başkan 

 

 

 

 

HaberlerİÇERİK ARAMA