02/01/2019 meclis gündemi

27 Aralık 2018 16:11

 T.C.

İMAMOĞLU BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı  :72394418-61628900/                                                                              27/12/2018                                                                                                                                   

Konu: Meclis Toplantısı

…………………………………..

 …………………………………..

 İMAMOĞLU

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisi Aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02/01/2019 Çarşamba günü saat 11:00‘de Belediye Meclis salonunda toplanacaktır. Yapılacak olan, toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

NOT: Ekseriyet sağlanamadığı takdirde 05/01/2019 Cuma günü aynı yerde toplanılacaktır.

G Ü N D E M =

01-Denetim Komisyonunun Oluşumu ve Denetim Komisyon Üyeliği Seçimi.

02-Belediye Meclisinin tatil ayının belirlenmesi

03-Meclis Başkanı ve üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek olan huzur hakkı ücretinin belirlenmesi

04-Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/12/2018 tarih ve 72394418-99883035/ 737 Sayılı yazısına istinaden, Belediyemizin 2019 yılı imar tadilatı, imar durumu, ifraz ve tevhit harcı, bina inşaat ve yapı kullanma izin harçları ve diğer harçların belirlenmesi.

 

 

                                                                                              

                                                                                                               Gazi ADAMHASAN

                                                                                                                  Belediye Başkanı

HaberlerİÇERİK ARAMA