04/11/2015 meclis gündemi

26 Ekim 2015 14:43

                                        T.C.

                                İMAMOĞLU  BELEDİYESİ

                                                         Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı  :72394418-61628900/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              26/10/2015                                                                                                                     

Konu: Meclis Toplantısı

.                                                       ………………………………….

.                                                       ………………………………….

.                                                                   İMAMOĞLU

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisi Aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 04/11/2015 Çarşamba günü saat 14:00‘de Belediye Meclis salonunda  toplanılacaktır. Yapılacak olan, toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 Not: Ekseriyet sağlanamadığı taktirde 06 /11 /2015  cuma  günü aynı yerde  toplanılacaktır.

 

G Ü N D E M =

01-   II  sayılı  boş kadro  cetveli ile  Katip  Ünvanlı   Kadronun  iptal  edilip, 3. Dereceli  Veri Hazırlama ve  Kontrol İşlemini           ünvanlı kadro olarak ihdas edilebilmesinin  görüşülmesi.

 

 

 

 

 

 

 

.                                                                                                                        Osman  BOLAT

.                                                                                                                     Belediye Başkan V.

 

 

HaberlerİÇERİK ARAMA