01 / 02 / 2017 meclis gündemi

26 Ocak 2017 14:07

                                                                    T.C.

                                İMAMOĞLU  BELEDİYESİ

                                                         Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı  :72394418-61628900/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 26/01/2017

Konu: Meclis Toplantısı.

.                                                       ………………………………….

.                                                       ………………………………….

.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisi Aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01/02/2017 Çarşamba günü saat 14:00‘de Belediye Meclis salonunda toplanacaktır. Yapılacak olan, toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

NOT: Ekseriyet sağlanamadığı takdirde 03/02/2017 Cuma günü aynı yerde toplanılacaktır.

 

 

G Ü N D E M =

 

 

     1- Yazı İşleri Müdürlüğünün 26/01/2017 tarih ve 2017/60 sayılı,  (III) Sayılı Cetvel: Dolu Kadro Değişikliği (Memur) olarak, cetvelin İptal-İhdas yapılması ile ilgili yazısı.

 

 

                                                                                                 

                                                                                                               Gazi ADAMHASAN

                                                                                                               Belediye Başkanı

 

 

Haberler



İÇERİK ARAMA