04/04/2018 Meclis Toplantısı

30 Mart 2018 13:49

 T.C.

İMAMOĞLU BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı: 72394418-61628900/                                                                                 30/03/2017                                                                                                                     

Konu: Meclis Toplantısı

…………………………………..

 …………………………………..

İMAMOĞLU

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisi Aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 04/04/2018 Çarşamba günü saat 14:00‘de Belediye Meclis salonunda toplanacaktır. Yapılacak olan, toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

NOT: Ekseriyet sağlanamadığı takdirde 06/04/2018 Cuma günü aynı yerde toplanılacaktır.

 

 

G Ü N D E M =

 

01–5393 Sayılı belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca 2 Adet Encümen Üyeliği seçiminin yapılması.

     02-5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre, İmar Komisyon üyeliği için üyeler arasından kaç kişiden oluşacağının ve süresinin 1 yılı geçmemesinin belirlenmesinin görüşülmesi.

    03-İmar Komisyon Üyeliği Seçiminin Yapılması

04-5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği için üyeler arasından kaç kişiden oluşacağının ve süresinin 1 yılı geçmemesinin belirlenmesinin görüşülmesi.

    05- Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliğinin Seçiminin Yapılması

    06-2017 Yılı Faaliyet Raporunun Belediye Meclisince Görüşülmesi

    07-Denetim Komisyonu Raporunun Belediye Meclisine Sunulması

    

 

                                                                                              

                                                                                                        Gazi ADAMHASAN

                                                                                                            Belediye Başkanı

 

 

HaberlerİÇERİK ARAMA