01/11/2017 MECLİS GÜNDEM

24 Ekim 2017 11:41

T.C.

İMAMOĞLU BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı: 72394418-61628900/                                                                                                     24/10/2017 

Konu: Meclis Toplantısı

                                                

 …………………………………..

…………………………………..

İMAMOĞLU

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisi Aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01/11/2017 Çarşamba günü saat 14:00‘de Belediye Meclis salonunda toplanacaktır. Yapılacak olan, toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 NOT: Ekseriyet sağlanamadığı takdirde 03/11/2017 Cuma günü aynı yerde toplanılacaktır.

 

 

 

 

G Ü N D E M =

Belediyemiz ile Sarıçam Belediyesi arasında 5393 Sayılı Belediye Kanununun (18/p) maddesi hükümleri uyarınca ‘’ Kardeş Şehir İlişkisi ’’ kurulmasının görüşülmesi ile ilgili teklif yazısı.

 

 

                                                                                                        Gazi ADAMHASAN

                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 

 

HaberlerİÇERİK ARAMA