01/06/2017 Meclis Gündemi

29 Mayıs 2017 14:49

 T.C.

İMAMOĞLU BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı  :72394418-61628900/                                                                                                                                                                                                                                                  29/05/2017                                                                                                                     

Konu: Meclis Toplantısı

     …………………………………..

  …………………………………..

 İMAMOĞLU

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisi Aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01/06/2017 Perşembe günü saat 14:00‘de Belediye Meclis salonunda toplanacaktır. Yapılacak olan, toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

NOT: Ekseriyet sağlanamadığı takdirde 02/06/2017 Cuma günü aynı yerde toplanılacaktır.

 

 

G Ü N D E M =

 

1- Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24/05/2017 tarih ve 72394418-31709943-301 sayılı yazıyla, İller Bankasından 4,000,000,00 TL (Dört Milyon Türk Lirası) Kredi Kullanılması ile ilgili Belediye Başkanı Gazi ADAMHASAN’a yetki verilmesi ile ilgili teklif yazısı.

 

 

 

 

                                                                                                        Gazi ADAMHASAN

                                                                                                          Belediye Başkanı

 

 

HaberlerİÇERİK ARAMA